UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA, FORENZIČARA
I REVIZORA
BRČKO DISTRIKT
BIZNIS FORUM 2017
Brčko Distrikt
×
BIZNIS FORUM 2017
Brčko Distrikt

Ciljevi Udruženja:

 • zalaganje za razvoj i popularizaciju ekonomske nauke i struke u Brčko distriktu BiH;
 • provođenje računovodstvenih, forenzičkih i revizorskih istraživanja i analiza, kao i objavljivanje njihovih rezultata;
 • podsticanje i unapređenje saradnje između računovođa, forenzičara i revizora Brčko distrikta BiH i entiteta;
 • podrška razvoju sektora privrede od naročitog značaja za razvoj Brčko distrikta BiH,
 • uređenost pružanja računovodstvenih, forenzičkih, revizorskih, i drugih konsalting usluga, u skladu sa poznatim globalnim standardima a ne u zoni "sive ekonomije", kako se danas u Brčkom i okruženju masovno radi;
 • stvaranje uslova za rad i optimalan ekonomski razvoj i održiv položaj preduzeća i preduzetnika za računovodstvo, po ugledu na razvijenu praksu zemalja Evrope i svijeta;
 • osiguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova kao i licenciranje onih članova koji pružaju nezavisne računovodstvene, forenzičke i revizorske usluge;
 • usavršavanje profesionalnih računovođa, forenzičara i revizora  članova prema Međunarodnim standardima edukacije, prilagođenim nacionalnim potrebama profesionalnih računovođa, forenzičara i revizora u javnoj praksi u BiH;
 • organizovanje radionica, ekonomskih biznis foruma i projekata, savjetovanja i simpozija iz iste ili srodne oblasti;
 • usaglašavanje zakonodavne računovodstvene, forenzičke i revizorske regulative sa globalnim standardima i zahtjevima međunarodnih regulatornih organa; kreatora regulative u funkciji standardizacije finansijskog izvještavanja - ključne pretpostavke kvaliteta finansijskih izveštaja;
 • organizovano pružanje profesionalno-stručne pomoći članovima Udruženja radi standardizacije i kvaliteta pružanja usluga;
 • uspostavljanje saradnje sa organima i organizacijama radi unapređivanja računovodstvenog, forenzičkog  i revizorskog sistema i pružanja usluga u javnoj praksi na svim nivoima;
 • pokretanje inicijative za donošenje, usklađivanje i izmjenu aktuelnih zakona i drugih propisa u vezi sa računovodstvom i revizijom i pružanjem računovodstvenih i revizorskih usluga;
 • iniciranje prijedloga kod nadležnih organa radi kreiranja jasnih zakonskih propisa i uvođenje instrumenata profesionalne zaštite u cilju onemogućavanja pružanja računovodstvenih usluga u zoni "sive ekonomije", danas raširene prakse u BiH;
 • donošenje profesionalnih i etičkih pravila u vezi sa pružanjem računovodstvenih, forenzičkih i revizorskih usluga i utvrđivanje optimalnih cijena usluga;
 • uspostavljanje sistema osiguranja od odgovornosti za štetu koja može nastupiti pružanjem računovodstvenih forenzičih i revizorskih usluga;
 • izdavanje časopisa i drugih stručnih izdanja;
 • zaštitu profesionalnih i ekonomskih interesa entiteta i profesionalnih računovođa, forenzičara i revizora u javnoj praksi;
 • pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija članovima Udruženja radi sticanja povjerenja potencijalnih komitenata i njihovog međusobnog povezivanja;
 • organizovanje raznih promotivnih aktivnosti za potrebe članova Udruženja;
 • utvrđivanje kriterijuma za rad postojećih i osnivanje novih pružalaca računovodstvenih, forenzičkih i revizorskih usluga;
 • njegovanje dobrih poslovnih običaja
 • obavljanje i drugih radno-edukativnih aktivnosti od interesa za članove Udruženja
A K T U E L N O S T I
Želite li da postanete naš član? Popunite online pristupnicu!
S A R A D N I C I
1
BROJ GRADOVA
9
BROJ PROJEKATA
33
BROJ ČLANOVA
621
BROJ POSJETILACA
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 потрошача.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 потрошача.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 потрошача.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 потрошача.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 потрошача.

O Udruženju

Ciljevi Udruženja

Vizija

Misija

Projekti

Galerije

Arhiva

Dokumenti

Statut

Odluka o osnivanju

Potvrda o registraciji

Rješenje o registracijie

Kontakt

Telefon: +387 65 647 580

Telefon: +387 65 713 010

E-mail: info@econforbd.com

Adresa: