PRISTUPNICA

Ukoliko želite da postane član Udruženja računovođa, revizora i forenzičara
Brčko Distrikt,
molimo Vas da popunite online pristupnicu.

* obavezna polja

*

*

*

*

*

*

*

*

Zbir dva broja: 8 + 6 = *